Историята на зехтина и маслиновото дърво

 

Пътуване в историята на зехтина

В древния Рим зехтинът принадлежал към всекидневната храна. Внасяли го предимно от Испания. Доказателство за размера на този внос е хълмът край град Остиа, образуван от парчета на счупени съдове за зехтин.

Пътуване в историята на маслиновото дърво

В Библията маслиновото дърво  е символ на възраждането, връщането и възкресението. Когато Ной пуснал гълъб от кораба, който построил по поръка на Бог, птицата се върнала с маслиново клонче в човката – водите на Потопа се оттеглили от сушата и човешкия род можел да се възроди.

За древните египтяни маслиновото дърво е било свещено. Почитали го  като символ на мъдрост и зрялост, за тях то било символ на справедливостта.

Маслиновото дърво е било свещено и за древните елини. Свещената гора на Олимпия била маслинова. Древните гърци украсявали с венци от маслинови клонки главите на олимпийските шампиони. За елините маслината символизира мира и благополучието.